NAJEM OKAZJONALNY LOKALU

Najem okazjonalny to sformułowanie dotyczące podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, nazywany osobą fizyczną nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, ale mimo to udostępnia najemcy swoje mieszkanie, dom lub pokój. Umowa powinna być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Dla ważności umowy lub jej zmiany wymagana jest forma pisemna. Po zakończeniu umowy najemca traci tytuł do korzystania z lokalu i musi go opuścić w określonym terminie. Jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza mu żądanie na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

PDF Do pobrania Umowa Najmu Okazjonalnego – Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na zamieszkanie Najemcy w lokalu  - WZÓR

PDF Do pobrania Umowa Najmu Okazjonalnego – Oświadczenie Najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu, po zakończeniu umowy najmu - WZÓR

 

 

spotkanie w biurze

NAJEM OKAZJONALNY KROK PO KROKU

Właściciel lokalu decydując się na najem okazjonalny powinien:

A. uzyskać od przyszłego najemcy:

  • adres lokalu, w którym zamieszka po zakończeniu umowy
  • oświadczenie właściciela wskazanego lokalu lub osoby posiadającej do niego tytuł prawny, gdzie wyraża ona zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim pomieszkujących w wynajmowanym lokalu - na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym

B. podpisać umowę i otrzymać od najemcy akt notarialny, w którym poddał się on egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie zawartej umowy w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia dokumentu najemcy
C. dokonać zgłoszenia zawarcia umowy w Urzędzie Skarbowym, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Niezgłoszenie umowy o najem okazjonalny zrównuje ją z umową najmu zawartą na zasadach ogólnych i pozbawia właściciela szerszej ochrony i uproszczonej egzekucji. Reguluje to Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku. Art. 11 ustawy głosi, że wypowiedzenie przez właściciela może być dokonane tylko w ściśle określonych sytuacjach. W praktyce oznacza to, że jeśli najemca nie sprawia większych problemów, umowy nie da się rozwiązać. Dlatego tak ważne jest, żeby zawsze sprawdzać obowiązujące przepisy, chociażby poprzez wpisanie w wyszukiwarkę frazy “najem okazjonalny krok po kroku”.

 

NAJEM INSTYTUCJONALNY LOKALU

Umowa najmu instytucjonalnego dotyczy najmu lokalu mieszkalnego i zawierana jest na czas oznaczony przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Dla ważności umowy lub jej zmiany wymagana jest forma pisemna.

Podobnie jak w przypadku najmu okazjonalnego wynajmujący, przystępując do zawarcia umowy, powinien otrzymać od najemcy szereg dokumentów. Najważniejszym jest akt notarialny, w którym:

  1. najemca akceptuje zasady poddania się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie zawartej umowy w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia miejsca pobytu, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia mu dokumentu
  2. najemca złożył oświadczenie, że przyjął do wiadomości, iż w razie konieczności przeprowadzenia egzekucji, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego mu nie przysługuje.

Po zakończeniu umowy najemca traci tytuł prawny do korzystania z lokalu i musi go opuścić. Jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza mu żądanie dokonania tego sporządzone na piśmie z podpisem właściciela notarialnie poświadczonym.

To, co odróżnia najem instytucjonalny od najmu okazjonalnego, dotyczy:

  • braku konieczności zgłoszenia zawarcia umowy w Urzędzie Skarbowym
  • braku konieczności wskazania lokalu zastępczego
  • braku konieczności dostarczenia oświadczenia właściciela lokalu zastępczego.

 

NAJEM OKAZJONALNY - NOTARIUSZ MICHAŁ SMOLSKI

Większość zgłaszanych przez Klientów spraw dotyczy najmu okazjonalnego, dlatego to na nim skupiają się działania Kancelarii Notarialnej Michał Smolski. Jeśli potrzebują Państwo fachowej porady zarówno w kwestii niechcianych lokatorów, jak i nieuczciwych wynajmujących, zapraszam do kontaktu. Z chęcią objaśnię wszelkie kwestie prawne, przygotuję stosowne dokumenty i pomogę w przeprowadzeniu egzekucji lub dochodzeniu praw lokatorskich w sądzie. W przypadku spraw związanych z najmem instytucjonalnym również służę wiedzą i doświadczeniem. Mogą Państwo skontaktować się z kancelarią telefonicznie, drogą mailową lub spotykając się w biurze zlokalizowanym w Tychach. Oferta skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i różnego rodzaju firm.