W jakich sprawach przyda się pomoc notariusza?

Notariusz jest prawnikiem wykonującym czynności notarialne. Jest to zawód zaufania publicznego. Aby wykonać swoją pracę, notariusz musi otrzymać od klienta oryginalne dokumenty związane z daną sprawą. Dzięki temu ma możliwość sprawdzić je pod kątem prawidłowości i przejść do czynności notarialnej. Pisma i akty sporządzane przez notariusza mają charakter dokumentów urzędowych.

 

W jakich sprawach notariusz pomaga osobom prywatnym?

Ważną częścią pracy notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych. Mogą dotyczyć różnych spraw, np.:

  • umowy darowizny
  • umowy sprzedaży
  • umowy deweloperskiej
  • umowy o podział majątku
  • umowy przedwstępnej

Poza przygotowywaniem aktów notariusz zajmuje się sporządzaniem poświadczeń, protokołów (np. z zebrań wspólnot mieszkaniowych) i oświadczeń. W kancelarii notarialnej można również uzyskać odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów.
Notariusz zajmuje się także prowadzeniem depozytu dokumentów, papierów wartościowych i pieniędzy.
Są sprawy, w których udział notariusza jest niezbędny i takie, w których jego pomoc nie jest konieczna, jednak lepiej, gdy dokument jest poświadczony notarialnie. Takim przypadkiem jest np. testament. Dokument ten niespisany w kancelarii notarialnej może zostać łatwo podważony. Podpis notariusza nadaje mocy prawnej dokumentom i sprawia, że są uznawane przez sądy i urzędy.

 

Pomoc notariusza w kwestiach związanych z prowadzeniem Spółek

Pomoc notariusza przydaje się również w przypadku wielu spraw związanych z działalnością Spółek. Przykładem jest Rejestr Akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej, a także założenie i prowadzenie takiej spółki. Prosta Spółka Akcyjna to forma działalności, która jest prostszą do założenia i rozwiązania formą niż klasyczna Spółka Akcyjna. Umowę Prostej Spółki Akcyjnej można zawrzeć przez internet lub u notariusza. Notariusz pomoże osobom potrzebującym niestandardowych rozwiązań, których nie obejmują wzory dostępne w internecie. Do kancelarii należy się udać, gdy do spółki mają zostać wniesione wkłady niepieniężne.
Pomoc notariusza jest potrzebna również przy łączeniu, podziale, przekształceniu i zakładaniu Spółek.