Jak sporządzić testament w kancelarii notarialnej?

Testament notarialny to czynność prawna, przy pomocy której zarządza się majątkiem na wypadek własnej śmierci. Do jego realizacji wystarczy ustne oświadczenie woli, które zostanie spisane w formie aktu notarialnego. Jest to najbezpieczniejsza forma tworzenia testamentu. Brak spisanego testamentu lub testament spisany własnoręcznie może sprawić, że wola spadkodawcy nie zostanie spełniona.

 

Sporządzanie testamentu u notariusza

Pierwszym krokiem do sporządzenia testamentu jest ustalenie sposobu rozporządzenia swoim majątkiem. Należy wskazać osoby, które mają odziedziczyć go po śmierci. W testamencie można umieścić zapis windykacyjny. Jest to postanowienie, w którym spadkodawca stwierdza, że dana osoba ma odziedziczyć konkretny przedmiot, np. biżuterię czy obraz. Aby spisać testament, należy udać się do kancelarii notarialnej i wyrazić wolę dotyczącą rozporządzenia swoim majątkiem po śmierci. W razie jakichkolwiek wątpliwości notariusz udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących niezrozumiałych kwestii. Następnie notariusz spisuje testament. Gdy zapis jest gotowy, następuje odczytanie testamentu w obecności spadkodawcy. Jeśli wszystkie kwestie są zgodne z jego wolą, to podpisuje on testament w obecności notariusza.

 

Różnice między testamentem notarialnym a spisanym ręcznie

Najważniejszą zaletą testamentu w formie aktu notarialnego jest to, że jest on trudny do podważenia. Taki testament nie będzie zawierał żadnych błędów ani wad formalnych. Do jego sporządzenia potrzebne są dokumenty osoby, która jest spadkodawcą oraz szczegółowe dane osób wskazanych w testamencie, takie jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia i numer pesel. Jeśli testament zawiera zapis windykacyjny dotyczący dziedziczenia lokalu, należy przygotować również numer księgi wieczystej lub dane dotyczące prawa do lokalu. W przypadku testamentu spisywanego własnoręcznie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że osoba sporządzająca go zawrze wszystkie niezbędne dane. Testament notarialny poza tym jest dokumentem urzędowym, natomiast testament spisany ręcznie jest jedynie dokumentem prywatnym.