Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna jest kwotą, którą należy zapłacić notariuszowi za wykonanie konkretnych czynności. Maksymalne wysokości taksy notarialnej dla poszczególnych czynności notarialnych są ustalone przez Ministra Sprawiedliwości i obowiązują na terenie całego kraju. Oznacza to, że notariusz nie może wymagać od klienta wyższej kwoty niż obowiązująca prawnie opłata, ale może zaproponować niższą.

 

Za jakie czynności notarialne opłata jest stała?

Koszty ustalane są na podstawie rodzaju czynności notarialnej. Występują czynności notarialne, za które opłata jest stała. Przykładami takich czynności jest sporządzenie:

Podczas sporządzania jednego aktu notarialnego dotyczącego dwóch lub więcej czynności prawnych, opłata stanowi równowartość taksy notarialnej za czynność uznaną za główną.
Stawka maksymalna może zostać powiększona, jeśli czynności notarialne przeprowadzane są poza siedzibą kancelarii. Kwota ta jest zależna od przedziału godzinowego oraz od tego, czy jest to dzień wolny od pracy.

 

Kwoty taksy notarialnej uzależnione od wartości wykonywanej czynności

Część kosztów notarialnych zależna jest od wartości czynności prawnej. Przykładem takich kosztów są te za sporządzenie aktu notarialnego podczas zakupu nieruchomości. W tym przypadku koszt taksy notarialnej to procent wartości kupowanego mieszkania, domu, działki czy garażu. Maksymalna kwota taksy notarialnej w przypadku zakupu nieruchomości nie może jednak przekroczyć 10000 zł.
Innym przykładem jest taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji. Z tego oświadczenia mogą korzystać wierzyciele, najczęściej jest stosowane przez banki. Kwota taksy notarialnej uzależniona jest od kwoty, co do której osoba zadłużona poddaje się egzekucji.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przekształcania spółki. Wysokość taksy notarialnej zależy od wysokości wkładów określonych w umowie spółki.