Blog

dokument notarialny

Jak wygląda procedura ustanowienia hipoteki przez notariusza?

Hipoteka jest jednym z rodzajów zabezpieczeń rzeczowych. To prawo obciąża konkretną nieruchomość, bez znaczenia kto jest jej właścicielem. Decydując się na zaciągnięcie np. kredytu mieszkaniowego mamy do czynienia z ustanowieniem hipoteki bankowej, która jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy zawartej z bankiem, wówczas bank ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z obciążonej nieruchomości.

Czytaj więcej